บริษัท 7 มกรา จำกัด

ประเภทของการประกอบกิจการ : รับเหมาก่อสร้างงานโยธาทุกประเภท

ที่ตั้ง : เลขที่ 318/118 ซอยนวมินทร์ 70 แยก 6 แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
วันจดทะเบียน : 20 พฤศจิกายน 2555
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105555171861
ทุนจดทะเบียน : 100,000,000.00 บาท

OUR PASSION

An award-winning international practice covering architecture, planning and industrial design in all major sectors, we breath life into buildings through beautiful form and function.

MANAGING DIRECTOR

นายชัยวัฒน์ สำเร็จกิจ

B.ENG. (CIVIL ENGINEERING)

นายจารุนนท์ วงศ์สุวรรณ

B.ENG. (CIVIL ENGINEERING)