โครงการ One Atelier Private Residence Phaholyothin
วิลล่าหรู 4.5 ชั้น ลิฟท์พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว
ความก้าวหน้าโครงการ

งานโครงสร้าง 99%
งานสถาปัตย์ 17%
งาน Landscape 59%
งานระบบไฟฟ้า และการสื่อสาร 23%
งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 23%
งานระบบสุขาภิบาล และอัคคีภัย 56%